Eldningsolja, Diesel, Slamsugning & Högtrycksspolning