Eldningsolja, Diesel, Slamsugning & Högtrycksspolning

Slamsugning & Högtrycksspolning

Vi utför slamsugning av brunnar, dagvattenbrunnar och septitankar. Vi kan hjälpa dej om du har problem med avloppet. Våra lastbilar är utrustade för högtrycksspolning i avloppssystem och rörledningar. Vi utför även rörinspektion med modern kamerautrustning och rotskärning i ditt avlopp.