Eldningsolja, Diesel, Slamsugning & Högtrycksspolning

Om oss

Oljeservice Olsäter är ett familjeföretag i Värmland som startade 1965 med oljetransporter och utökade med slamsugning i början på 70-talet.

Vår verksamhet kretsar kring slamsugning och högtrycksspolning samt försäljning av villaolja och diesel. Vi erbjuder högklassig service med modern utrustning och erfarna chaufförer.